March 2015

亦安畫廊參展台南藝博會|房號818
aura gallery at Art Tainan | Rm. 818

IMG_9477

IMG_9480

IMG_9481

IMG_9482

_

台南藝術博覽會 Art Tainan 2015
March 27 – 30, 2015
台南大億麗緻酒店 Tayih Landis Tainan | Room 818
Artists 付羽 Fu Yu | 黃丹 Huang Dan | 羅荃木 Luo QuanMu | 森山大道 Moriyama Daido
王一韋 Wang Yiwei | 許炯 Xu Jiong | 趙瑩 Zhao Ying